“ໂສກຊາຕາກັມຂອງເຈົ້າຊິວິດແຫ່ງພຮະຮາຊະອານາຈັກລາວ ເຈົ້າສີສວ່າງ ວັທນາ“- La tragédie du roi du Laos

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ“ໂສກຊາຕາກັມຂອງເຈົ້າຊີວີດແຫ່ງພຮະຮາຊະອານາຈັກລາວ“ ໂສກຊາຕາກັມ ຂອງເຈົ້າຊີວິດລາວ ອົງສຸດທ້າຍຈາກປາຍປາກກາ ນັກຂຽນ ຟີລີບເປີ ເດີລອກເມີ ວະຣະສານ “ອິສຕໍຣິອາ ສະບັບທີ ໔໙໗ – ປະຈຳເດືອນພຶສພາ ໑໙໘໘ “La tragédie du roi du Laos Le destin tragique du dernier roi du Laos” Par Philippe Delorme Historia No 497 Mai 1988. Il y a un peu … Continue reading “ໂສກຊາຕາກັມຂອງເຈົ້າຊິວິດແຫ່ງພຮະຮາຊະອານາຈັກລາວ ເຈົ້າສີສວ່າງ ວັທນາ“- La tragédie du roi du Laos