Monthly Archives: January 2017

“ ຊາວລາວສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຮູ້ນັກໂທດສຍາມນຳ“ພຮະສຸກ“..ພຮະພຸທຮູບແຫກແພ ຂື້ນຈາກນໍ້າຂອງຫງຽບໆເກືອບ ໑໐໐ມາແລ້ວ

http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9600000008374 ຊາວລາວສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຮູ້ ນັກໂທດສຍາມນຳ“ພຮະສຸກ“..ພຮະພຸທຮູບແຫກແພ ຂື້ນຈາກນໍ້າຂອງຫງຽບໆເກືອບ ໑໐໐ປີ ຜ່ານມາແລ້ວ..     ພຮະພຸທຮູບຂັດເງົາປາງຊະນະມານ ຖານເປັນເຮືອນແກ້ວ ຫນ້າຕັກກ້ວງ ໒໗ນີ້ວ ສູງຈາກຖານເຖີງຫົວ ໔໑ນີ້ວ ຕຣົງຕາມບັນທືກຂອງຝ່າຍລາວທຸກປະການ ທັ້ງຖານ ແລະແທ່ນປຣະທັບ ຍັງມີຄາບໂຄນຝັງແນ່ນ ເນື່ອງຈາກຈົມຢູ່ ໄຕ້ນໍ້ານານນັບຮ້ອຍປີ ນີ້ຄືຫລວງພໍ່ພຮະສຸກຖີ້ມຂື້ນມາຈາກບໍຣິເວນທີ່ເກີດເຫດການແພລົ້ມກາງປາກນໍ້າງືມເມື່ອ ໑໘໘ປີກ່ອນ ກາຍມາເປັນພຮະພຸທຮູບມີ່ງຂວັນ ຂອງຊາວຈັງຫວັດ ຍະໂສທອນທຸກມື້ນີ້     ພຮະພຸທສັນຍາລັກສິລປະລ້ານຊ້າງງົດງາມຫລາຍຫລວງພໍ່ພຮະສຸກ ປຣະດິດສະຖານທີວັດສີທັມມາຮາມ ມາຕັ້ງແຕ່ ໃນປີ ພ.ສ ໒໔໖໗-໒໔໗໓ ຫລັງການບູຣະນະວັດຄັ້ງໃຫຍ່ ແຕ່ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກກັນໃນອີກຊື່ນື່ງ ຕາມເຮື່ອງລາວອັນລືກລັບ ຊັບຊ້ອນ ສາມາດເຮັດເປັນຫນັງເຈມສ໌ບອນຕ໌ໄດ້ອີກຕອນນື່ງ. ຫລວງພໍ່ພຮະສຸກ ກັບອັດຖິຫລວງຕາພວງ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ໑໙໗໓ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະປະຕິບັດຄວາມຖືກຕ້ອງ ປອງດອງຊາດ

ສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ  ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະປະຕິບັດຄວາມຖືກຕ້ອງ ປອງດອງຊາດຢູ່ລາວ ຄັ້ງວັນທີ ໒໑ກຸມພາ ແລະ ໑໔ກັນຍາ ໑໙໗໓-ຈັດພິມໂດຍກະຊວງຖແລງຂ່າວ,ໂຄສະນາການ ແລະທ່ອງທ່ຽວ sangna-et-anousangna-01-01-2017-001sangna-et-anousangna-01-01-2017-002sangna-et-anousangna-01-01-2017-003sangna-et-anousangna-01-01-2017-004sangna-et-anousangna-01-01-2017-005sangna-et-anousangna-01-01-2017-006sangna-et-anousangna-01-01-2017-007sangna-et-anousangna-01-01-2017-008sangna-et-anousangna-01-01-2017-009sangna-et-anousangna-01-01-2017-010sangna-et-anousangna-01-01-2017-011sangna-et-anousangna-01-01-2017-012sangna-et-anousangna-01-01-2017-013sangna-et-anousangna-01-01-2017-014sangna-et-anousangna-01-01-2017-015sangna-et-anousangna-01-01-2017-016sangna-et-anousangna-01-01-2017-017sangna-et-anousangna-01-01-2017-018sangna-et-anousangna-01-01-2017-019sangna-et-anousangna-01-01-2017-020sangna-et-anousangna-01-01-2017-021sangna-et-anousangna-01-01-2017-022-2

Posted in Uncategorized | Leave a comment