“ຖແລງການຂອງທ່ານ Philip Alston, ຜູ້ຣາຍງານພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນວັນທີ ໒໘ ມີນາ ໒໐໑໙ ທີ່ ວຽງຈັນ- la Déclaration du Professeur Philip Alston, Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, à l’occasion de sa visite en RDP lao du 18 au 28 mars 2019 à Vientiane, -Statement by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his visit to Lao PDR, 18-28 March 2019”

https://srpovertyorg.files.wordpress.com/2019/03/lao-pdr-end-of-mission-statement.pdf

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.