Monthly Archives: December 2016

” Le grand livre noir de la RDPLao”

le-grand-livre-noir-de-la-rdpl_oct2016

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ປະຫວັດ “ພຣະທາດຫຼວງ“

unnamed-file.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ຜຍາ “ແມວຈຳສີລ“ຈາກ ໂອກີ່ນ ຊຸມພົນພັກດີ

  ສະບາຍດີ ທ່ານ ທີ່ ຮັກເເພງ ເເລະ ນັບຖື ທັງຫລາຍ * * * ຢູ່ ໃນ ທ້າຍ ຂອງ ປີ ໒໐໑໖ ປີ ນີ້ ” ເຊີນ ອ່ານ ບັ້ງ ຜຍາ ລາວ ຫລື ພູມ ປັນຍາ ລາວ ” ໃນ ນິທານ ” ນາງ ຕັນໄຕ ” ເຣຶ່ອງ ” ເເມວ ຈໍາສິລ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment