Monthly Archives: January 2021

ຄຳສາຣະພາບຜີດຂອງສຸພາ”

” ປັຈສິມມະວາຈາ ຂອງສເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ກ່ອນສິ້ນພຣະຊົນ “ (ຈາກໜັງສືເຣື່ອງ”Stalking the Elephant king” ຂຽນໂດຍທ່ານ Christopher Kremmer.) ທ່ານ Christopher Kremmer ເປັນນັກຂຽນ ແລະນັກໜັງສືພິມ ຊາວອອສເຕຣເລັຽ ທີ່ສົນໃຈສະຖານະການໃນເອເຊັຽອາຄະເນ ໄດ້ຂຽນປື້ມຫລາຍສະບັບ ກ່ຽວກັບສົງຄາມວຽດນາມ ກັມປູເຈັຽ ແລະລາວ ປະປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ໓ ຊາດຜະເຊີນໜ້າກັບຊາຕາກັມ ໂດຍລຳພັງ ພາຍໄຕ້ແອກຄອບຄອງ ຂອງຄອມມິວນີສຕ໌. ຄວາມສົນໃຈເຫດການໃນອີນດູຈີນໂດຍສເພາະ ແມ່ນປະເທດລາວ ທຳໃຫ້ທ່ານ ພຍາຍາມຫລາຍຄັ້ງຫລາຍຫົນທີ່ຈະເຂົ້າໄປສັງເກດການດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ກໍ ບໍ່ສາມາດ ຜ່ານຜ່າກຳແພງໄມ້ໄຜ່ທີ່ຄອມມິວນິສຕ໌ລາວແດງ ປົກງຳຄວາມລີ້ລັບພາຍໃນປະເທດໄດ້. ຈົນກະທັ່ງລະບອບປົກຄອງຄອມມິວນິສຕ໌ ພັງທະລາຍໃນຢູຣົບພວກກຳອຳນາດຜະເດັດການ ຄອມມິວນິສຕ໌ລາວແດງ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment