Author Archives: lisr

“ແຜນທີ່ຂອງລາວກ່ອນປີ ໑໘໙໓ ປະເທດລາວຖືກສະຍາມຍຶດຄອງເປັນເວລາວ ໑໑໕ປີ“

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ອັກສອນລາວ:ພຍັນຊນະ ໒໗ ໂຕ~Alphabet lao“

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ປະວັດສາດລາວ” Les anciens annales du royaume de s’ieng khwang “-par Charles Archaimbault

https://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1967_num_53_2_5059

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ບົດນຳຂອງສເດັດເຈົ້າບູນອູ້ມ ນະຈຳປາສັກ ນາຍົກ ແຫ່ງພຣະຣາຊອານາຈັກລາວໃນປີ໑໙໔໙ ຫຼັງໄດ້ເອກຣາດຈາກຝຣັ່ງເສດ”

ປະຊາຊົນລາວທັງຫຼາຽ ຂໍມອບປື້ມເຫລັ້ມນີ້ໄວ້ແກ່ພວກທ່ານ ແລະເປັນຕົ້ນແກ່ພວກໜູ່ມນ້ຽ ຍິງແລະຊາຽ ທີ່ເປັນຜູ່ກໍາໂຊກຊາຕາຂອງຣາຊອານາຈັກ ໄວ້ໃນອານາຄົຕ ເພາະວ່າອານາຄົຕຂອງປະເທສ ຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດນັ້ນ ກໍສຸດແລ້ວແຕ່ ການອົບຮົມຂອງຍຸວະຊົນນີ້ເອັງ. ປື້ມເຫລັ້ມນີ້ ເປັນເສມືອນ ວ່າແມ່ນຄໍາສັ່ງເຕືອນຂອງຊົນລຸ້ນໃຫ່ຽ ເພື່ອປະໄວ້ໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ. ປະເທສລາວເຮົາ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການເປັນເອກະຣາຊໃໝ່ ພວກທ່ານທັງຫຼາຽ ກໍຮູ້ຮອບຄອບດີ ເຖີງຣະບອບການປົກຄອງໃໝ່ນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນດີທະວີຂື້ນໄປ ແລະເປັນໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານທີ່ຈະຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ເພືອທໍາໃຫ້ຊັພໃນດີນ ສີນໃນນໍ້ານີ້ ເກີດທະວີຄູນຂື້ນເປັນລໍາດັບໄປ. ບັນດາຂ້າຣາຊການ ບັນດາທະຫານ ບັນດາຊົນຊາວນອກ ບັນດາພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແລະບັນດາຊ່າງ ທີ່ມີຝີໄມ້ຝີມື ຂໍທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງພາກັນສໍານືກເຖີງພາລະອັນງາມຂອງພວກທ່ານ.ເຮົາກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນສະໃໝອັນເຄື່ອນໄຫວຂອງພົງສາວະດານ ຂອງປະເທສ ຊືງກໍາລັງບັນລຸກະສຽນ ແລະມີອີສຣະພາບແລະກໍາລັງກໍ່ລ້າງສ້າງຕົວ ເພື່ອຄືບເຂົ້າສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າ ຂໍທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງພາກັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງໃຜລາວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.ເພື່ອໃຫ້ປະເທສຂອງເຮົາໄດ້ເຂົ້າສູ່ຄວາມມັ່ງຄັ້ງສົມບູນ ເຮົາກໍາລັງຟື້ນຟູເປັນຄັ້ງໃຫຍ່ປະເທສຂອງເຮົາ.ດັ່ງນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍຕ່າງຄົນຈະຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງຊາຕນີ້. ທ່ານທັງຫຼາຽຈະຕອ້ງເຮັຽໄຫ້ຄົນທົ່ວໄປຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຜູ່ຊາຽ ຊື່ງດີໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຂອງຂບວນການເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ-Memorandum du mouvement pour la démocratie du Laos “

Posted in Uncategorized | Leave a comment