” ປື້ມບັນທືກ(ວິທະຍານິພົນ)ຂອງທ່ານທອງສຸກ ສາຍສັງຄີ ຢູ່ໃນສູນສັພທຸຂສົບຮ່າວ ຫົວທີ໒ ໄດ້ອອກມາສູ່ສາຍຕາທ່ານແລ້ວ

ເພື່ອທ່ານທີສົນໃຈ ໄດ້ນຳປື້ມຂອງທ່ານທອງສຸກ ສາຍສັງຄີຫົວທີ1 ລົງໃນເວບໃຊ້ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປອ່ານໄດ້ http://lisr.laoss.net/thongsouk-saysangkhis-books/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.