“ພຣະຣາຊະອານາຈັກລາວໃນປີ໑໙໕໐:ຊົມໃຊ້ຣັຖທັມມະນູນສບັບທຳອີດ ແລະເອກຣາດໃໝ່”
ປື້ມບັນທືກຣັຖທັມມະນູນສບັບທຳອີດ ຮ່າງຂື້ນໃນປີ ໑໙໔໗ :

http://cerla.laoss.net/wp-content/uploads/2021/05/sisomdeththammanounlaos11547traite-Copier.pdf

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.