“ພືນພຣະບາງ“ຈາກປື້ມຂອງກະຊວງສືກສາທິການຂອງພຣະຣາຊະອານາຈັກລາວ

 

image

http://www.lao-info.net/news/html/111208220704.html

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.