ສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ໑໙໗໓ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະປະຕິບັດຄວາມຖືກຕ້ອງ ປອງດອງຊາດ

ສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ  ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະປະຕິບັດຄວາມຖືກຕ້ອງ ປອງດອງຊາດຢູ່ລາວ

ຄັ້ງວັນທີ ໒໑ກຸມພາ ແລະ ໑໔ກັນຍາ ໑໙໗໓-ຈັດພິມໂດຍກະຊວງຖແລງຂ່າວ,ໂຄສະນາການ ແລະທ່ອງທ່ຽວ

image

sangna-et-anousangna-01-01-2017-001sangna-et-anousangna-01-01-2017-002sangna-et-anousangna-01-01-2017-003sangna-et-anousangna-01-01-2017-004sangna-et-anousangna-01-01-2017-005sangna-et-anousangna-01-01-2017-006sangna-et-anousangna-01-01-2017-007sangna-et-anousangna-01-01-2017-008sangna-et-anousangna-01-01-2017-009sangna-et-anousangna-01-01-2017-010sangna-et-anousangna-01-01-2017-011sangna-et-anousangna-01-01-2017-012sangna-et-anousangna-01-01-2017-013sangna-et-anousangna-01-01-2017-014sangna-et-anousangna-01-01-2017-015sangna-et-anousangna-01-01-2017-016sangna-et-anousangna-01-01-2017-017sangna-et-anousangna-01-01-2017-018sangna-et-anousangna-01-01-2017-019sangna-et-anousangna-01-01-2017-020sangna-et-anousangna-01-01-2017-021sangna-et-anousangna-01-01-2017-022-2

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.